U manastiru Ćelije je od 1948. godine, pa sve do svoje smrti sedamdesetih godina, živeo teolog dr Justin Popović, poznatiji kao Ave Justin, pisac brojnih žitija i teoloških rasprava, jedan od osnivača Srpskog filozofskog društva.