Turistička agencija

Turistička agencija Alexandria Travel

Putujte pod srećnom zvezdom

Evropski gradovi / San Remo - 7 danaTERMINI: 01.04.2018.; 

Program putovanja:
1. Dan - Beograd – SAN REMO: Polazak autobusa u 20:00 h sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe u Beogradu. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije, uz kraće pauze.
2. Dan – San Remo : Dolazak  oko podne. Smeštaj u hotel I kraći odmor. Popodne predviđeno za obilazak San Rema u pratnji vodiča. San Remo se nalazi na severozapadu Italije u pokrajini Ligurija, i predstavlja prestonicu tzv. Cvetne rivijere. Okružuju ga Mediteranska obala Alpi. Najviši vrh je Monte Bignone sa 1.300 m/nv. Grad je osnovan još u rimsko doba iz kog i potiče njegovo ime (Sant Eremo di San Romolo, što ukazuje na Romula od Đenove). Već na starim mapama ligurije nalazi se naziv San Remo.. Grad sada ima 57.000 stanovnika i zahvata površinu od 54.7 km2. Najpoznatiji je kao luksuzna turistička destinacija zahvaljujući povoljnoj klimi tokom čitave godine, i kao muzički centar Italije, jer se u njemu održavaju najvažnija takmičenja ovog tipa u zemlji i Evropi.

Slobodno vreme. Večera.Noćenje.
3. Dan – San Remo –Kan- Nica: Doručak. Fakultstivni izlet. Odlazak do Kana. Obilazak grada filma: Festivalska palata, Kroazeta, Srpska ulica, hotel Karlton, stari Kan. Polazak za Nicu. Dolazak u Nicu u podnevnim časovima. Panoramski obilazak Nice: Ruska crkva, trg Masena, Englesko i Americko šetaliste, stari grad, hotel Negresko, stara luka… Slobodno vreme.Povratak u San Remo u večernjim časovima. Večera. Noćenje.
4. Dan – San Remo-Antib-Monako - Monte Carlo: Doručak. Fakultstivni izlet: Putujemo za Antib , razgledanje grada, tvrđave.  Odlazak do Monaka. Razgledanje grada: Obilazak Kneževine Monako, Okeanografski muzej spolja, deo egzotičnog vrta, crkva Sv. Nikole, Dvorac Grimaldijevih, vidikovci. Slobodno vreme. Odlazak za Monte Carlo. Obilazak prestonice kocke i bogatstva: Kasino, Hotel Paris, staza Formule 1… Slobodno vreme. Povratak u hotel.Večera. Noćenje
5. Dan – San Remo- Đenova: Doručak. Odlazak do Đenove i razgledanje grada. Đenova je šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. Takođe je najveća luka Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Po dolasku obilazak grada: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba... Odlazak do outlet centra Serravalle.Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za San Remo. Večera. Noćenje
6. Dan – San Remo - Noventa di Piave outlet: 

Doručak i napuštanje hotela. Polazak prema severoistočnoj Italiji i mestu Noventa di Piave. Svraćanje do tržnog centra Noventa di Piave outlet I zadržavanje oko 3 sata. Nastavak putovanja prema Srbiji
7. Dan - Beograd: Predviđeni dolazak u Beograd u jutarnjim časovim

 

  

CENA ARANŽMANA: 246 EUR

 

 

Cena aranžmana obuhvata:

  • Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
  • Smeštaj na bazi četiri polupansiona  u hotelu „Belvedere“ sa 3*  www.hotelbelvederesanremo.com tipa sa 3* u centru  San Rema .

Struktura soba prema ponudi hotela: 1/2 - 1/4 ležaja, sobe sa TWC-om.

  • Posluživanje obroka – doručak kontinentalni buffet ( samoposluživanje slano/slatko), večera klasično posluživanje obroka.
  • Putarine i parkinzi u gradovima koji se posećuju
  • Lekar pratilac grupe, dostupan 24 časa tokom trajanja putovanja.
  • Troškovi organizacije
  • Boravišna taksa
  • Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • Fakultativne izlete : Nica i Kan =10 eur , Antib-Monako-Monte Karlo=10 eur

          Individualni troškovi učesnika putovanja van ponudjenog u programu.

•           Eventualne nastale štete tokom putovanja koje se moraju izmiriti tokom putovanja

 

Način plaćanja:

• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRADJANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.

 

Otkaz aranžmana:

- Prema Opštim uslovima putovanja agencije organizatora putovanja koji su su sastavni deo  aranžmana.

 

CENA  ARANŽMANA JE FORMIRANA NA  BAZI  MINIMUM – 45 PLATIVIH  PUTNIKA

 

U slučaju objektivnih okolnosti agencija zadržava pravo izmene redosleda realizacije pojedinih sadržaja, uz ispunjenje obaveze posete svih sadržaja predviđenih ponudom.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici,  gužva u saobraćaju, promene u viznom režimu zemlje)

UZ OVAJ ARANŽMAN VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJA” OKTOPOD TRAVEL”

USAGLAŠENI SA ZAKONOM O TURIZMU I YUTA STANDARDIMA

 

OPISI HOTELA: HOTEL BELVEDERE 3* (www.hotelbelvederesanremo.com)

Ovaj objekat je udaljen 4 min hoda od plaže. Hotel Belvedere nalazi se u srcu Sanrema na 200 metara od mora i pozorišta Ariston. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu.

Ljubazno osoblje rado će vam pružiti korisne turističke informacije i učiniti da se osećate kao kod kuće. Na raspolaganju vam je i ostava za bicikle.

Objekat raspolaže restoranom koji svakodnevno služi jela mediteranske kuhinje i jela od sveže ribe. 

 

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.oktopod.rs

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50% OD CENE ARANŽMANA VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Program br.1 od 09.02.2018.               Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.

Gde se nalazimo?
Prijatelji agencije

Prijatelje putem maila obaveštavamo o svim akcijama, popustima i poklonima naše Agencije. Pratite naše svakodnevne objave na Facebook stranici. Budite naš prijatelj!

Želim da budem prijatelj agencije
Autobuski prevoz

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju turističke agencije Alexandria Travel.

Svi podaci na sajtu su informativnog karaktera. Za detaljne informacije molimo pozovite agenciju.

(011) 63-01-120, 63-01-121, 33-46-324
agencija@alexandria.rs
Simina 21, Beograd
Radno vreme 09-18h, subotom 09-15h

www.draganel.com