EGINA, SVETI NEKTARIJE EGINSKI

Sveti Nektarije Eginski

Solun - Atina – Egina                  

                                                          01.03.2017.- 06.03.2017.

 

 Program putovanja: 

 1.dan  Beograd

 Polazak iz Beograda u 19:00 h . Lagana noćna vožnja i usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 

 2. dan Solun

Dolazak u jutarnjim časovima  na molitvu i poklonjenje Časnom Krstu u Svetogorskom manastiru sv. Anastasije i poklonjenje njenim moštima i sv. Teoni i sv. Andreju Prvozvanom. Odlazak u Solun, obilazak Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, poklonjenje moštima sv. Dimitrija Solunskog. Panoramsko razgledanje grada i smeštaj u hotel.Noćenje.

 

 3. dan Solun - Atina

 Doručak.Odlazak za Atinu. Poseta manastiru sv. Dionisia Olimpskog. Obilazak izvora sv. Petke Trnove na Tempima. U popodnevnim satima dolazak u centar Atine i smeštaj u hotel. Slobodno vreme i noćenje.

 

 4. dan  Atina - Egina

 Doručak. Odlazak kod starca arhimandrita Nektarija Vitalisa u Kamarizu na molitve za zdravlje i duhovne pouke. Sveti Nektarije javio se starcu Nektariju Vitalisu 1980. godine i iscelio ga od raka pluća.(pominje se u Akatistu ovaj događaj). Plovidba trajektom 1,5 čas na Eginu. Poseta manastiru sv.Nektarija. Odlazak u Agia Marinu i noćenje.

 

 5. dan Egina

 Odlazak u jutarnjim časovima u manastir sv. Nektarija na svetu liturgiju. Odlazak trajektom sa ostrva u luku Pirej i polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju.

 

6. dan  Beograd

 Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. 

                                                                                                                      

Cena aranžmana: 199 €  Cena  aranžmana je izražena u eur po osobi, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom  ( kontinentalni švedski sto) prema programu putovanja u hotelima
 •  sa 3*  ½, ½ + 1 standardnim  sobama
 •  Razgledanja i obilaske po programu
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

 

 

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (19-70g), 0,5 € (do 19g), 2 € (70-75g), 2.5 € ( 75-85g) Suma osiguranja 35.000€
 • individualni troškovi
 • doplata za 1/1 iznosi 70 eur

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak deset dana pre putovanja
 •  30% prilikom rezervacije, ostatak na tri mesečne rate čekovima građana bez uvećanja
 • Platne ( visa, maesto, master, dina) i kreditnim karticama Bance Intese na rate bez uvećanja
 • Uplatom na tekući račun firme na osnovu izdatog predračuna

 

OPISI HOTELA:

Hotel Telioni 3* www.telioni.gr Nalazi se u centru Soluna. Ima 85 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon.

Hotel Marina  3* - www.marina.com.gr  Nalazi se u centru Atine. Ima 81 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon,fen, klima uredjaj, sef,mini frižider.

Hotel Isidora 3* - www.isidorahotel.gr Nalazi se u središtu mesta Agia Marina na ostrvu Egina. Ima 25 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf,  klima uredjaj, ,mini frižider.

 

VIZE:  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

 NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. * Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.alexandria.rs

 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Opisi smeštajnih  objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator  putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata .Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih  objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo  zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

                                    KALKULACIJA JE RAĐENA ZA NAJMANJE 35 PUTNIKA

                      Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,

                                                   najkasnije 5 dana pre termina polaska.

                           

      Organizator putovanja je Turistička agencija „ALEXANDRIA TRAVEL“-a, Licenca OTP 06/2014 izdata      28.01.2014.                             godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

                                    Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

 

   Cena  aranžmana je izražena u eur po osobi, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom  ( kontinentalni švedski sto) prema programu putovanja u hotelima
 •  sa 3*  ½, ½ + 1 standardnim  sobama
 •  Razgledanja i obilaske po programu
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

 

 

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (19-70g), 0,5 € (do 19g), 2 € (70-75g), 2.5 € ( 75-85g) Suma osiguranja 35.000€
 • individualni troškovi
 • doplata za 1/1 iznosi 70 eur

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak deset dana pre putovanja
 •  30% prilikom rezervacije, ostatak na tri mesečne rate čekovima građana bez uvećanja
 • Platne ( visa, maesto, master, dina) i kreditnim karticama Bance Intese na rate bez uvećanja
 • Uplatom na tekući račun firme na osnovu izdatog predračuna

 

OPISI HOTELA:

Hotel Telioni 3* www.telioni.gr Nalazi se u centru Soluna. Ima 85 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon.

Hotel Marina  3* - www.marina.com.gr  Nalazi se u centru Atine. Ima 81 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon,fen, klima uredjaj, sef,mini frižider.

Hotel Isidora 3* - www.isidorahotel.gr Nalazi se u središtu mesta Agia Marina na ostrvu Egina. Ima 25 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf,  klima uredjaj, ,mini frižider.

 

VIZE:  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

 NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. * Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.alexandria.rs

 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Opisi smeštajnih  objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator  putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata .Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih  objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo  zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

                                    KALKULACIJA JE RAĐENA ZA NAJMANJE 35 PUTNIKA

                      Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,

                                                   najkasnije 5 dana pre termina polaska.

                           

      Organizator putovanja je Turistička agencija „ALEXANDRIA TRAVEL“-a, Licenca OTP 06/2014 izdata      28.01.2014.                             godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

                                    Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.