Napomene


Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju turističke agencije Alexandria Travel.

Svi podaci na sajtu su informativnog karaktera. Za detaljne informacije molimo pozovite agenciju.

EGINA, SVETI NEKTARIJE EGINSKI

Sveti Nektarije Eginski

Solun - Atina – Egina                  

                                                          23.11.2016.- 28.11.2016.

 

 Program putovanja: 

  Beograd

 Polazak iz Beograda u 19:00 h . Lagana noćna vožnja i usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 

 Solun

Dolazak u jutarnjim časovima  na molitvu i poklonjenje Časnom Krstu u Svetogorskom manastiru sv. Anastasije i poklonjenje njenim moštima i sv. Teoni i sv. Andreju Prvozvanom. Poseta manastiru Jovana Bogoslova u kome je grob starca Pajsija Svetogorca. Odlazak u Solun, obilazak Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, poklonjenje moštima sv. Dimitrija Solunskog. Panoramsko razgledanje grada i smeštaj u hotel.Noćenje.

 

 Solun - Atina

 Doručak.Odlazak za Atinu. Poseta manastiru sv. Dionisia Olimpskog. Obilazak izvora sv. Petke Trnove na Tempima. U popodnevnim satima dolazak u centar Atine i smeštaj u hotel. Slobodno vreme i noćenje.

 

  Atina - Egina

 Doručak. Odlazak kod starca arhimandrita Nektarija Vitalisa u Kamarizu na molitve za zdravlje i duhovne pouke. Sveti Nektarije javio se starcu Nektariju Vitalisu 1980. godine i iscelio ga od raka pluća.(pominje se u Akatistu ovaj događaj). Plovidba trajektom 1,5 čas na Eginu. Poseta manastiru sv.Nektarija. Odlazak u Agia Marinu i noćenje.

 

  Egina

 Odlazak u jutarnjim časovima u manastir sv. Nektarija na svetu liturgiju. Odlazak trajektom sa ostrva u luku Pirej i polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju.

 

 Beograd

 Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. 

                                                                                                                      

Cena aranžmana: 199 €  Cena  aranžmana je izražena u eur po osobi, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom  ( kontinentalni švedski sto) prema programu putovanja u hotelima
 •  sa 3*  ½, ½ + 1 standardnim  sobama
 •  Razgledanja i obilaske po programu
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

 

 

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (19-70g), 0,5 € (do 19g), 2 € (70-75g), 2.5 € ( 75-85g) Suma osiguranja 35.000€
 • individualni troškovi
 • doplata za 1/1 iznosi 70 eur

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak deset dana pre putovanja
 •  30% prilikom rezervacije, ostatak na tri mesečne rate čekovima građana bez uvećanja
 • Platne ( visa, maesto, master, dina) i kreditnim karticama Bance Intese na rate bez uvećanja
 • Uplatom na tekući račun firme na osnovu izdatog predračuna

 

OPISI HOTELA:

Hotel Telioni 3* www.telioni.gr Nalazi se u centru Soluna. Ima 85 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon.

Hotel Marina  3* - www.marina.com.gr  Nalazi se u centru Atine. Ima 81 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon,fen, klima uredjaj, sef,mini frižider.

Hotel Isidora 3* - www.isidorahotel.gr Nalazi se u središtu mesta Agia Marina na ostrvu Egina. Ima 25 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf,  klima uredjaj, ,mini frižider.

 

VIZE:  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

 NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. * Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.alexandria.rs

 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Opisi smeštajnih  objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator  putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata .Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih  objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo  zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

                      Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,

                                                   najkasnije 5 dana pre termina polaska.

                           

      Organizator putovanja je Turistička agencija „ALEXANDRIA TRAVEL“-a, Licenca OTP 06/2014 izdata      28.01.2014.                             godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

                                    Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

 

   Cena  aranžmana je izražena u eur po osobi, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 

 • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na navedenim relacijama
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom  ( kontinentalni švedski sto) prema programu putovanja u hotelima
 •  sa 3*  ½, ½ + 1 standardnim  sobama
 •  Razgledanja i obilaske po programu
 • troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

 

 

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (19-70g), 0,5 € (do 19g), 2 € (70-75g), 2.5 € ( 75-85g) Suma osiguranja 35.000€
 • individualni troškovi
 • doplata za 1/1 iznosi 70 eur

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak deset dana pre putovanja
 •  30% prilikom rezervacije, ostatak na tri mesečne rate čekovima građana bez uvećanja
 • Platne ( visa, maesto, master, dina) i kreditnim karticama Bance Intese na rate bez uvećanja
 • Uplatom na tekući račun firme na osnovu izdatog predračuna

 

OPISI HOTELA:

Hotel Telioni 3* www.telioni.gr Nalazi se u centru Soluna. Ima 85 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon.

Hotel Marina  3* - www.marina.com.gr  Nalazi se u centru Atine. Ima 81 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf, telefon,fen, klima uredjaj, sef,mini frižider.

Hotel Isidora 3* - www.isidorahotel.gr Nalazi se u središtu mesta Agia Marina na ostrvu Egina. Ima 25 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/wc, tv, besplatan wf,  klima uredjaj, ,mini frižider.

 

VIZE:  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

 NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. * Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.alexandria.rs

 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Opisi smeštajnih  objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator  putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata .Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih  objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo  zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

                      Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,

                                                   najkasnije 5 dana pre termina polaska.

                           

      Organizator putovanja je Turistička agencija „ALEXANDRIA TRAVEL“-a, Licenca OTP 06/2014 izdata      28.01.2014.                             godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

                                    Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.